Anna Modzelewska Cichoń

Ortodoncja

Tytuł lekarza dentysty uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2011 roku. Po zakończeniu stażu podyplomowego uczestniczyła w wielu kursach z różnych dziedzin stomatologii, jednak od kilku lat zajmuje się ortodoncją. To właśnie w dziedzinie ortodoncji stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach i szkoleniach, a także praktykując pod okiem doświadczonych specjalistów. Wraz z Profesorem Fudalejem bierze udział w projekcie badawczym, którego celem jest uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych.

W leczeniu ważne jest dla niej działanie kompleksowe, którego celem jest piękny i zdrowy uśmiech.