Piotr Fudalej

prof. dr hab.
  • lekarz, stomatolog, ortodonta
  • badacz, naukowiec
  • wykładowca, promotor
  • profesor Uniwersytetu w czeskim Ołomuńcu
  • profesor Uniwersytetu w szwajcarskim Bernie
  • prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego
  • członek wielu organizacji branżowych: American Association of Orthodontists, American Cleft Palate-Craniofacial Association, International Association for  Dental Research
  • członek Rady Naukowej Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

Zapytaj profesora!

Każdy pacjent zasługuje na wiedzę o możliwościach terapeutycznych, związanych z jego troskami. Prof. Piotr Fudalej postara się odpowiedzieć na każde pytanie.

Wyślij zapytanie >

Ścieżka zawodowej kariery prof. Piotra Fudaleja

Życiowym i zawodowym mottem prof. Piotra Fudaleja jest powiedzenie – ” Ja nie cierpię nie wiedzieć” i dlatego z takim zaangażowaniem zdecydował się na niełatwą ścieżkę naukowca, badacza i klinicysty.  Łączenie pracy badawczej z codzienną pracą klinicysty jest trudne. Tym bardziej, że aktywności profesora związane są z obecnością w kilu krajach. To właśnie dzięki upartej pogoni za wiedzą w 1986 roku zdobywa I miejsce Olimpiady Biologicznej. Poza prestiżem, jako jedyny spośród kilkuset osób otrzymał indeks Akademii Medycznej w Warszawie bez egzaminów wstępnych. Studia te (1986-1991) ukończył jako jeden z najlepszych studentów na roku. Ponieważ “nie znosi nie wiedzieć”, to kontynuował edukację na wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1992). Za wszelką cenę chciał zostać ortodontą ale w Polsce dostanie się na specjalizację z ortodoncji okazało się zadaniem niemożliwym. Dlatego studia specjalizacyjne z ortodoncji (1996-1998) kończy na University of Washington w USA.

Specjalizacja z ortodoncji

Ukończenie specjalizacji w Seattle było niewątpliwie kamieniem milowym w rozwoju Jego kariery profesora. W tamtym czasie dla mieszkańca zmieniającej się Europy Środkowo-Wschodniej, dostanie się na specjalizację do guru ortodoncji, jakim był nieodżałowany Vincent Kokich było wielkim wyróżnieniem oraz szansą na zawodowy rozwój.

To był początek mozolnie ale dość szybko rozwijającej się kariery naukowej, której poszczególne przystanki zlokalizowane zostały w najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych w dziedzinie ortodoncji. Już w 1999 roku Prof. Piotr Fudalej broni z wyróżnieniem pracę doktorską, w której podjął się analizy stabilnością efektów leczenia ortodontycznego w kontekście przyczyny wykrzywiania się zębów wiele lat po leczeniu.

W latach 2004-2010 w Instyucie Matki i Dziecka w Warszawie dr n. med. Piotr Fudalej zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi twarzy. Z Warszawy przenosi się do holenderskiego Nijmegen, gdzie w latach 2010-2012 pracował na Radbound University Nijmegen Medical Centre, prowadząc badania a także wykłady i zajęcia.

Warszawa, Ołomuniec, Berno

Prowadząc w tym czasie wiele badań naukowych, broni w 2011 r. drugą pracę doktorską a rok później  rozprawę habilitacyjną w Czechach, gdzie jest wykładowcą. W tym okresie rozpoczya pracę na Uniwersytecie Berneńskim gdzie obejmu stanowisko dyrektora-koordynatora ds. badań klinicznych.

Prof. Piotr Fudalej jest autorem lub współautorem ponad dziesiątek publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentował w kilkunastu miastach na 4 kontynentach (Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej). Obecnie prowadzi projekty naukowe w Szwajcarii, Holandii, Czechach i Polsce, a wspólnie z dr Ewą Węgrodzką, analizuje metody oceny estetyki twarzy.

Tematyka badań podjętych przez prof. Piotra Fudaleja:
1. Recesje dziąsłowe a leczenie ortodontyczne.
2. Stabilność leczenia ortodontycznego.
3. Trój- i czterowymiarowa (3D i 4D) wizualizacja twarzy – zastosowanie w ocenie wyników leczenia.
4. Tkanka bliznowata w okolicy podniebienia jako główny czynnik zaburzający wzrost szczęki u dzieci z wadą rozszczepową.

Jako klinicysta w obecnym czasie poświęca najwięcej uwagi na implementacje najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do protokołów postępowania w terapiach ortodontycznych.

Cyfrowa ortodoncja jest wyzwaniem, jest ułatwieniem, jest koniecznością i jest zobowiązaniem w stosunku do Pacjentów aby proces leczenia był optymalny i przyjazny a efekty terapeutyczne przewidywalne i długoterminowe!