Paweł Fudalej

dr med dent m.sc.

Szczególne zainteresowania medyczne

  • implantologia
  • implantoprotetyka
  • chirurgia szczękowa
  • przeszczepy kostne
  • augmentacje tkanki miękkiej
  • badanie wzrostu czaszki trzewnej u pacjentów ze wszczepionymi implantami

Zapytaj Mastera!

Każdy pacjent zasługuje na wiedzę o możliwościach terapeutycznych, związanych z jego troskami. Dr Paweł Fudalej M.Sc. postara się odpowiedzieć na każde pytanie.

Wyślij zapytanie >

Master of Science in Oral Implantology

Dr Paweł Fudalej M.Sc. jest lekarzem stomatologiem i implantologiem z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy klinicznej. Jego specjalizacją jest implantologia i implantoprotetyka. W swojej codziennej pracy lekarskiej zajmuje się również stomatologią zachowawczą, stomatologią estetyczną, protetyką i chirurgią stomatologiczną. Był członkiem 22-osobowej grupy polskich stomatologów którzy jako pierwsi Polacy ukończyli podyplomowe studia z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, otrzymując tytuł Master of Science in Oral Implantology (MOI). Studia te poprzedzone były na rocznym specjalistycznym kursem – Curriculum Implantologiczne, organizowanym na tym samym uniwersytecie.

W swoich badaniach zajmował się oceną stabilności estetyki leczenia implantologicznego u osób młodych. Na co dzień zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami implantologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem implantologii estetycznej. Dr Paweł Fudalej M.Sc. z niezwykłą dbałością dba o dobór najlepszych materiałów i najbardziej przewidywalnych procedur leczniczych, których stosowanie umożliwia mu posiadana gruntowana wiedza i bogate doświadczenie w pracy lekarza stomatologa.

Dr Paweł Fudalej M.Sc. jest członkiem-założycielem elitarnego stowarzyszenia, zrzeszającego najlepszych polskich implantologów – Implant Masters Poland